Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0

Rossmann Online GmbH – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for rossmann.dk

§ 1 Anvendelsesområde


Rossmann Online GmbH’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt indhold og enhver udformning af denne webshop (rossmann.dk). De almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder udelukkende i den udgave, der ligger på internettet på tidspunktet for ordreafgivelsen. De gældende almindelige salgs- og leveringsbetingelser kan gemmes og/eller udskrives i forbindelse med bestillingen.

§ 2 Aftaleindgåelse


Kunden bestiller varer online på internettet hos Rossmann Online GmbH. Vi tager imod bestillinger på de forskellige varer, så længe lager haves. Når du har afsendt din bestilling som bindende købstilbud, sender vi dig en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din bestilling, herunder også en specificering af de bestilte varer (bekræftelse på modtagelse). Denne bekræftelse af modtagelsen af din bestilling udgør ikke en accept af dit bindende købstilbud; den har udelukkende til formål at informere dig om, at din bestilling er modtaget. En bindende aftale mellem bestilleren og Rossmann Online GmbH er først indgået, når vi har accepteret købstilbuddet. Dette kan ske ved fremsendelse af en forsendelsesbekræftelse eller ved fremsendelse af varen.

Rossmann Online GmbH gemmer ikke aftaleteksten. Du bør derfor opbevare alle de dokumenter og meddelelser, du modtager fra os.

Særlige bestemmelser til beskyttelse af mindreårige
Det er en forudsætning for at kunne indgå en aftale, at kunden er fyldt 18 år.

Sådan bestiller du i vores webshop:
 1. Du kan helt uforpligtende lægge varer i din indkøbskurv ved at klikke på indkøbskurv-ikonet ud for de pågældende varer. Samtidig kan du også angive det ønskede antal.
 2. Indkøbskurv-oversigten giver dig et samlet overblik over alle de varer, du har lagt i indkøbskurven (du kan gå til oversigten ved at klikke på indkøbskurv-ikonet). Her kan du også fjerne varer fra indkøbskurven, ændre det ønskede antal og indløse gavekort fra Rossmann Online GmbH.
 3. Hvis du ønsker at bestille varerne i din indkøbskurv, klikker du på ”Til kassen”. Du bliver i så fald ført videre til bestillingsproceduren, hvor du vil blive bedt om at indtaste adresseoplysninger samt vælge leveringsmetode og betalingsmetode.
 4. På siden ”Bestillingsoversigt” får du vist en samlet oversigt med alle oplysninger vedrørende den påtænkte bestilling. Her bliver du bedt om at bekræfte, at oplysningerne er rigtige. På denne side har du stadig mulighed for at rette eller ændre oplysningerne.
 5. Ved at trykke på knappen ”bestil med betalingspligt” afsender du bestillingen til os. Dermed giver du os et tilbud om at indgå en forpligtende købsaftale. Oplysninger om tidspunktet for aftalens indgåelse finder du i § 2, stk. 1 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 3 Levering


Bemærk: Levering er kun mulig til adresser i Danmark, idet levering til ikke-brofaste øer er udelukket, herunder følgende områder: Grønland; Færøerne; 4244 Agersø; 8592 Anholt; 5602 Avernakø; 6210 Barsø; 5603 Bjørnø; 8789 Endelave; 6720 Fanø; 4944 Fejø; 4945 Femø; 7884 Fur; 5601 Lyø; 9940 Læsø; 5960 Marstal; 4245 Omø; 4305 Orø; 8305 Samsø; 4592 Sejerø; 5943 Strynø; 5985 Søby Ærø; 8799 Tunø; 5970 Ærøskøbing;

Forsendelsesomkostningerne er 40 kr. pr. bestilling og leveringsadresse. Ved bestillinger med en vareværdi på 399 kr. og derover er forsendelsen gratis.

Levering af de bestilte varer sker via General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (GLS) inden for 4-5 hverdage efter modtagelse af bestillingen, med mindre en afvigende leveringstid fremgår af produktbeskrivelsen for de bestilte varer.

Rossmann Online GmbH påtager sig intet ansvar for overholdelse af den forventede leveringstid, med mindre den manglende overholdelse af leveringstiderne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Rossmann Online GmbH’s side.

§ 4 Betaling

Når du har afsluttet bestillingen, bliver du på baggrund af de indtastede kreditkortoplysninger sendt videre til den relevante kreditkortportal, hvor du bliver opfordret til at gennemføre betalingen af købsprisen. Priserne på tidspunktet for bestillingen er gældende. Alle priser indeholder den lovpligtige moms.
Følgende betalingsmetoder er integreret i Rossmann Online GmbH’s webshop: Kreditkort og MobilePay

I tilfælde af at bestilleren kommer i mora med et skyldigt beløb, forfalder hele vores tilgodehavende til omgående betaling.

Når du afgiver din bestilling, giver du samtidig dit samtykke til, at Rossmann Online GmbH fremsender fakturaer pr. e-mail, således at du udelukkende får tilsendt dine fakturaer via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Som bestiller tilsikrer du, at du selv er eneejer af den oplyste e-mailadresse, at du selv har fuld adgang til denne og kan modtage fakturaer på den angivne e-mailadresse. Ansvaret for de indtastede oplysningers rigtighed og fuldstændighed ligger udelukkende hos dig. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til fremsendelse af fakturaer pr. e-mail, bedes du meddele dette til vores kundeservice forud for bestillingen. I så fald vil din faktura blive fremsendt til den oplyste fakturaadresse.


Indløsning af gavekort
Indløsning af gavekort i Rossmann Online GmbH’s webshop er underlagt følgende betingelser:
 • Der kan kun indløses ét gavekort pr. bestilling. 
 • Gavekort kan ikke kombineres med andre kampagner.
 • Gavekort kan kun modregnes i værdien af de bestilte varer, ikke i forsendelsesomkostningerne.
 • Gavekort kan ikke udbetales i kontanter.
 • Gavekort gælder kun i den angivne gyldighedsperiode og kan ikke indløses efter gyldighedsperiodens udløb. Gyldigheden af gavekort kan være begrænset til bestemte varer eller dele af sortimentet. Dette fremgår i givet fald af gavekortet.
 • Gavekort fra Rossmann Online GmbH kan kun indløses i Rossmann-webshoppen på www.rossmann.dk og ikke i andre Rossmann Services-enheder. Tilsvarende kan gavekort fra Dirk Rossmann GmbH udelukkende bruges i Dirk Rossmann GmbH’s filialer i Tyskland og kan således ikke indløses i webshoppen www.rossmann.dk
 • I tilfælde af fuld fortrydelse eller fuld ophævelse af en aftale med Rossmann Online GmbH, hvor der er gjort brug af et gavekort ved bestillingen, er Rossmann Online GmbH berettiget til at udstede et gavekort til bestilleren på et beløb svarende til værdien af det gavekort, der blev indløst ved bestillingen, og i givet fald refundere købsprisen fratrukket det pågældende gavekortbeløb.
 • I tilfælde af delvis fortrydelse eller delvis ophævelse af en aftale med Rossmann Online GmbH, hvor der er gjort brug af et gavekort ved bestillingen, er Rossmann Online GmbH berettiget til at udstede et gavekort til bestilleren for den del af købsprisen, der vedrører den delvise fortrydelse eller delvise ophævelse af aftalen, op til et beløb svarende til værdien af det gavekort, der blev indløst ved den samlede bestilling. Såfremt den del af købsprisen, der vedrører den delvise fortrydelse eller delvise ophævelse af aftalen, overstiger beløbet på det gavekort, der blev indløst ved bestillingen, får bestilleren i tillæg til det nye gavekort refunderet den resterende del af købsprisen for de varer, der er omfattet af den delvise fortrydelse eller delvise ophævelse.

Eksportleverancer
Ved eksportleverancer (jf. § 4, nr. 1. a) og § 6 i den tyske momslov (Umsatzsteuergesetz/UStG)) refunderes momsen kun til bestilleren, hvis
a) bestilleren fremlægger den fornødne eksportdokumentation,
b) momsbeløbet for hvert af de fremlagte købsbilag udgør mindst 75,- kr., og
c) ansøgningen om momsgodtgørelse fremsættes senest tre måneder efter varens levering til bestilleren.
I forbindelse med refusion af moms beregnes et ekspeditionsgebyr på 15,- kr. pr. købsbilag.


§ 5 Ejendomsforbehold


De leverede varer forbliver Rossmann Online GmbH’s ejendom (varer solgt under ejendomsforbehold), indtil købsprisen for varerne er betalt fuldt ud. Bestilleren må ikke råde over varer solgt under ejendomsforbehold (dvs. til at sælge eller pantsætte varerne).

Såfremt tredjemand – herunder især fogedretten – gør udlæg i varer solgt under ejendomsforbehold, er bestilleren forpligtet til at gøre opmærksom på Rossmann Online GmbH’s ejendomsret og til straks at underrette Rossmann Online GmbH, så Rossmann Online GmbH kan gøre sin ejendomsret gældende.

Ved misligholdelse af aftalen fra bestillerens side – herunder især forsinket betaling – er Rossmann Online GmbH berettiget til at hæve aftalen og kræve tilbagelevering af de pågældende varer solgt under ejendomsforbehold.


§ 6 Bestillerens mangelsbeføjelser


Såfremt de leverede varer ikke har den aftalte beskaffenhed eller ikke egner sig til den ved aftalens indgåelse forudsatte eller den almindeligt gængse brug, eller såfremt varerne ikke har de egenskaber, bestilleren må kunne forvente ud fra Rossmann Online GmbH’s udsagn i webshoppen, foretager Rossmann Online GmbH efter bestillerens valg afhjælpning ved udbedring af manglen eller levering af en mangelfri vare. Rossmann Online GmbH kan afvise bestillerens valgte form for afhjælpning, hvis denne er forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger. Rossmann Online GmbH er berettiget til mindst to forsøg på afhjælpning. Hvis afhjælpning ikke er lykkedes efter to forsøg, kan bestilleren efter eget valg enten kræve et forholdsmæssigt afslag i købsprisen eller hæve aftalen og kræve erstatning for skaden eller erstatning for forgæves afholdte omkostninger i overensstemmelse med de lovmæssige betingelser i købeloven.

Såfremt Rossmann Online GmbH foretager afhjælpning ved omlevering og leverer en mangelfri vare til bestilleren, er bestilleren forpligtet til at returnere den mangelfulde vare til Rossmann Online GmbH inden 30 dage på Rossmann Online GmbH’s regning. Returneringen af den mangelfulde vare skal ske i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser i købelovens §§ 78 og 79. Bestilleren skal reklamere inden for rimelig tid efter bestilleren har opdaget manglen ved varen.
Forældelsesfristen for de ovenstående krav er 2 år fra tidspunktet for varens levering. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der gøres også opmærksom på eventuelle særlige garantibetingelser fra producentens side, som i givet fald fremgår af produktbeskrivelsen.
Den rette adresse i forbindelse med garantiydelser fremgår af produktdokumentationen, der medfølger ved levering. Hvis du ikke har materialet ved hånden, er du velkommen til at spørge vores kundeservice. Dine rettigheder i henhold til den lovpligtige reklamationsret berøres ikke af en eventuel frivillig ekstra garanti for enkelte varer.

Hvis du har en reklamation, bedes du kontakte vores kundeservice på følgende e-mailadresse: service@rossmann.dk. Enkelte dele, moduler eller komponenter må ikke returneres uden forudgående aftale med vores kundeservice.


Vi opfordrer alle bestillere til venligst at gemme alle retursedler (se også § 9 Fremgangsmåde ved returnering af varer) sammen med fakturaen i mindst seks måneder. Det er dog ikke en forudsætning for at kunne gøre reklamationsretten gældende, at bestilleren gemmer/har gemt retursedlerne og fakturaerne.

§ 7 Ansvarsbegrænsning


For skader, der skyldes simpel uagtsomhed, hæfter Rossmann Online GmbH og virksomhedens medhjælpere kun i tilfælde af misligholdelse af en væsentlig aftalemæssig forpligtelse, idet ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til de ved aftalens indgåelse forudseelige aftaletypiske skader; væsentlige aftalemæssige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er af prægende betydning for aftalen, og som bestilleren med rette kan forvente opfyldt. Et lovmæssigt ansvar i medfør af ufravigelige lovbestemmelser, herunder produktansvarsloven, eller i medfør af bestemmelserne i nedenstående afsnit berøres ikke heraf.

For skade på liv, legeme eller sundhed, ved forsæt og grov uagtsomhed, for skader i henhold til produktansvarsloven, og ifølge lovgivningen om databeskyttelse hæfter Rossmann Online GmbH i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

I det omfang Rossmann Online GmbH’s ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for Rossmann Online GmbH’s ansatte, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

Rossmann Online GmbH frasiger sig ethvert andet ansvar.


§ 8 Fortrydelse af aftale

Oplysninger om fortrydelsesret

Fortrydelsesret 

Du har ret til at annullere denne aftale inden for 14 dage uden begrundelse.

Fortrydelsesretten gælder i 14 dage fra den dag, hvor du selv eller en af dig udpeget tredjemand bortset fra speditøren er kommet i besiddelse af den sidste del af leverancen.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du sende os (Rossmann Online GmbH, Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel, e-mail: Fortrydelsesret@rossmann.dk) en entydig skriftlig erklæring (fx pr. post eller e-mail), hvori du informerer os om din beslutning om at annullere aftalen. Du kan for nemhedens skyld benytte den vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke et krav. 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du afsender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af fortrydelse

Hvis du vælger at annullere aftalen, er vi forpligtet til at refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraomkostninger opstået som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den af os tilbudte billigste standardleveringsmetode) straks og senest 14 dage fra tidspunktet for modtagelsen af din meddelelse om fortrydelse af aftalen. Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel som det, du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre andet udtrykkeligt aftales; du bliver under ingen omstændigheder pålagt et vederlag i anledning af tilbagebetalingen. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket af disse tidspunkter ligger først.

Du er forpligtet til at returnere eller overdrage varerne til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du underretter os om din beslutning om at fortryde aftalen. Returneringsfristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på 14 dage. Returneringsomkostningerne afholdes af os. Du skal kun betale erstatning for en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes en unødvendig håndtering af varerne ud over det, der er forbundet med den sædvanlige kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

Standard-fortrydelsesformular


(Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, bedes du udfylde nedenstående formular og sende den tilbage.)

Til:
Rossmann Online GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel,
E-Mail: Fortrydelsesret@rossmann.dk

Hermed annullerer jeg/vi (*) den aftale, jeg/vi (*) har indgået om
køb af følgende vare(r) (*)/erlæggelse af følgende serviceydelse(r) (*):

-    Bestilt den (*)/modtaget den (*)
-    Forbrugerens/forbrugernes navn
-    Forbrugerens/forbrugernes adresse
-    Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
-    Dato


___________________________________________

(*) Det ikke relevante udstreges.

I henhold til Lov om forbrugeraftaler § 2, stk. 1 gælder ovenstående fortrydelsesret kun for forbrugere. Fortrydelsesretten gælder derfor ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).
I henhold til Lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2 gælder fortrydelsesretten ikke for følgende aftaler, med mindre andet er aftalt:
 1. Aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og hvis fremstilling i afgørende grad er baseret på forbrugerens specifikationer eller individuelle valg, eller som har fået et tydeligt personligt præg,
 2. Aftaler om levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 3. Aftaler om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 4. Aftaler om levering af lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware i plomberet emballage, hvis plomberingen er blevet brudt efter leveringen.

§ 9 Fremgangsmåde ved returnering af varer


Den originale emballage udgør en integreret del af leverancen og skal ligeledes tilbageleveres ved ophævelse af købsaftalen. Bestilleren skal derfor returnere varerne i den originale emballage i tilfælde af ophævelse af købsaftalen. Såfremt bestilleren ikke er i stand til at tilbagelevere den originale emballage, er bestilleren forpligtet til at betale erstatning for forringelse (jf. forbrugeraftalelovens § 24). Rossmann Online GmbH anbefaler derfor, at bestilleren gemmer den originale emballage i tilfælde af, at en ophævelse af købsaftalen og dermed en returnering af varerne kan komme i betragtning. Det er dog ikke en forudsætning for at kunne gøre retten til afhjælpning af mangler eller til at hæve købet gældende, at varerne returneres til Rossmann Online GmbH i den originale emballage. Tilsvarende kan returnering af varer ved udøvelse af fortrydelsesretten ligeledes ske uden den originale emballage.

Ved alle returneringer – herunder tilbagesendelse af varer ved fortrydelse af aftalen, ved anmodning om afhjælpning af mangler eller ved ophævelse af aftalen – bedes bestilleren benytte retursedlen og en returlabel, som bestilleren selv kan udskrive som beskrevet på websiden (www.rossmann.dk/returneringscenter) eller få tilsendt efter telefonisk henvendelse til vores kundeservice, og sende varerne tilbage med GLS. Returlabelen bedes anbragt på returpakken. Det er dog ikke en forudsætning for at kunne gøre brug af fortrydelsesretten, retten til afhjælpning af mangler eller til at hæve købet, at bestilleren benytter retursedlen og/eller returlabelen, at returlabelen anbringes på pakken, eller at varerne returneres med GLS.

Adressen på vores returcenter er allerede anført på returlabelen.

Tilbagelevering af varer på den juridisk selvstændige materialistkæde Dirk Rossmann GmbH’s salgssteder er udelukket.

Ved returnering af de leverede varer grundet fortrydelse bliver købsaftalen annulleret, og allerede betalte beløb refunderes inden for 14 dage.


§ 10 Forbrugervoldgift


Hos Rossmann Online GmbH bestræber vi os altid på at finde en mindelig løsning på eventuelle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med vores aftale med dig som kunde. Derudover er Rossmann Online GmbH principielt hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans.

Du finder OTB-platformen til bilæggelse af tvister via det eksterne link https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Som forbruger har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.


§ 11 Virksomheder


Ved bestillinger, der kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed, har kunden ingen fortrydelsesret. I dette tilfælde finder § 8 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser ingen anvendelse.

§ 12 Forbrugere


Forbruger defineres i blandt andet Lov om forbrugeraftaler købeloven, aftaleloven og markedsføringsloven som; en køber (eller modtager af en tjenesteydelse), der hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som handler eller indgår aftale med en erhvervsdrivende sælger (eller leverandør af en tjenesteydelse), der handler som led i sit erhverv.

§ 13 Værneting og lovvalg


Uoverensstemmelser og tvister mellem parterne afgøres udelukkende efter tysk ret med undtagelse af den internationale privatret og den internationale købelov (CISG). I forbindelse med forbrugersager gælder dette lovvalg kun i det omfang, forbrugeren ikke berøves den beskyttelse, der tilkommer vedkommende i medfør af ufravigelige retsregler i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Det betyder, at i) Rossmann Online GmbH kun kan anlægge en tvist ved den kompetente domstol i det land, hvor forbrugeren er bosiddende, og ii) forbrugeren kan anlægge tvisten i Burgwedel eller ved den kompetente domstol i det land, forbrugeren er bosiddende.

Ved bestillinger fra erhvervsdrivende, offentligretlig juridiske personer eller offentligretlige organer er Burgwedel rette værneting for alle tvister, der udspringer af eller opstår i forbindelse med bestillingerne.

§ 14 Oplysninger om udbyderen


Rossmann Online GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

E-mail: service@rossmann.dk

Handelsregister-nr. HRB 120648
Registreret i virksomhedsregistret ved byretten i Hannover (Amtsgericht Hannover)
Værneting: Burgwedel
VAT-nr. DE 202106775
Direktører: Petra Czora, Raoul RoßmannVersion: 10/2021 © Rossmann Online GmbH

Alle lovmæssige bestemmelser i købeloven og forbrugeraftaleloven eller i andre love, der henvises til i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, findes på http://retsinformation.dkModtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.