Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   RUBIN
   Imprægneringsspray
   RUBIN Imprægneringsspray
   RUBIN Imprægneringsspray
   RUBIN Imprægneringsspray

   RUBIN
   Imprægneringsspray


   400 ml (1 L = 54,88 kr.) tilstrækkeligt til ca. 7 m²
   21 .95 kr.
   Levering mellem onsdag den 19.06.24 og torsdag den 20.06.24

   Bestillingsnr. 608312

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   RUBIN imprægneringsspray:

   RUBIN imprægneringsspray er en effektiv imprægnering til farveægte sko, tasker og tøj fremstillet af ægte glat læder, rålæder eller til paraplyer og telte/markiser. Den specielle formel giver optimal beskyttelse mod fugt og snavs. RUBIN imprægneringsspray er også velegnet til syntetiske materialer og klimamembraner

   .

   • Langtidsbeskyttelse
   • tilstrækkeligt til ca. 7 m²

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de

   Oprindelsesland/hjemsted

   Tyskland

   Anvendelse og brug

   • Fjern støv og snavs før brug. Afprøv materialekompatibilitet på et usynligt sted.
   • Sprøjt tyndt og ensartet på en afstand af ca. 30 cm uden at gennemvæde. Sprøjt på kraftigt belastede områder igen.
   • Gnid ikke materialet, når det er fugtigt.
   • Lad materialet tørre godt.
   • Gnid efter behov læder af, børst ruskind. Gentag imprægneringen efter tekstilvask.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   BEMÆRKNINGER: Ikke egnet til syntetisk eller laklæder. Sprøjt ikke på skosåler. Sprøjt ikke på følsomme materialer som f.eks. lakerede overflader, gummi, træ. Lyst læder kan blive mørkere. Sprøjt kun på læder- og tekstilprodukter udendørs, og lad dem udlufte godt! Hvis der sprøjtes for tæt på, kan medføre pletter med misfarvning! Mulige sundhedsskader ved indånding! Sprøjt kun et par sekunder!

   Indholdsstoffer

   Imprägnierwirkstoffe, Lösungsmittel, Treibgas Propan/Butan

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   FARE
   Yderst brandfarlig aerosol. Beholderen er under tryk: Kan briste, når den opvarmes. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Giftig for organismer i vand, med langtidsvirkning. Indeholder kulbrinter C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, 5% n-hexan; kulbrinter, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner; isopropylacetat. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Hold afstand til varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke i nærheden. Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af aerosoler. Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation. Undgå frigivelse til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med rigeligt vand og sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Opbevares indelåst. Beskyt mod eksponering for solen. Udsæt ikke enheden for temperaturer over 50 °C. Bortskaf indholdet/beholderne ved et renovationsfirma eller et kommunalt indsamlingssted. Gentagen kontakt kan resultere i ødelagt eller revnet hud. Forsigtig! Skal overholdes! Mulige sundhedsskader ved indånding! Må kun bruges udendørs eller med god ventilation. Sprøjt kun et par sekunder! Sprøjt kun på læder- og tekstilprodukter udendørs, og lad dem udlufte godt! Holdes væk fra børn!

   Ikke egnet til syntetisk eller laklæder. Sprøjt ikke på skosåler. Sprøjt ikke på følsomme materialer som f.eks. lakerede overflader, gummi, træ. Lyst læder kan blive mørkere. Sprøjt kun på læder- og tekstilprodukter udendørs, og lad dem udlufte godt! Hvis der sprøjtes for tæt på, kan medføre pletter med misfarvning! Mulige sundhedsskader ved indånding! Sprøjt kun et par sekunder!

   RUBIN
   Imprægneringsspray
   21 .95 kr.
   400 ml (1 L = 54,88 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.