Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
Heitmann pure ren citronsyre
Heitmann pure ren citronsyre
Heitmann pure ren citronsyre
Bestillingsnr.
071575
Heitmann
pure ren citronsyre
30 .95 kr.
1 L = 61,90 kr. , 500 ml

Produktbeskrivelse og -detaljer

Giv ikke kalk i dit hjem nogen chance. Dette alsidige middel fjerner kalk let, sikkert og grundigt med den naturlige kraft fra ren citronsyre.

 • Velegnet til køkken og bad
 • Allerede opløst og klar til brug
 • Effektiv og fødevaresikker
 • 2 ingredienser: Ren citronsyre og vand
Beskrivelse

Ren citronsyre til fødevaresikker fjernelse af kalk på overflader, i genstande og maskiner.

Kalkaflejringer ser grimme ud. Samtidig reducerer de både elapparaters funktion og levetid og samler snavs og bakterier. Med den højeffektive citronsyre opløser du hurtigt kalken og forebygger nye kalkaflejringer ved regelmæssig brug. Brug det alsidige husholdningsmiddel f.eks. til afkalkning af vandkogere, vaskemaskiner eller til rengøring af overflader i køkken og bad. Den flydende HEITMANN Pure ren citronsyre er særdeles let at bruge.

Citronsyren er udvundet af naturlige ressourcer og er fuldstændigt biologisk nedbrydelig.

Kontaktoplysninger

Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG
Lütkefeld 15, D-34414 Warburg
www.heitmann-hygiene-care.de
05641-95 0

Anvendelse og brug

Kaffe-/espressomakiner, fuldautomatiske kaffemaskiner, kapsel-/pudemaskiner

 • Tilsæt en halv til en hel kop (75-150 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre til en halv liter vand.
 • Fyld opløsningen i maskinens vandbeholder.
 • Tænd for apparatet, og lad det køre en cyklus.
 • Hæld opløsningen i afløbet, og skyl apparatet to gange med rent vand.
Varmtvandsapparater som f.eks. vandkogere/-kedler, trykkogere, æggekogere eller dypkogere
 • Hæld en halv kop (75 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre i apparatet, og fyld op med vand op til kalkaflejringen.
 • Opvarm opløsningen i apparatet. Lad det virke kortvarigt.
 • Skyl grundigt med rent vand.
 • Stil dypkogeren i opløsningen af en halv kop (75 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre og en liter vand. Opvarm med dypkogeren, og skyl grundigt derefter.
Opvaskemaskine
 • Rengør først området omkring lågen med HEITMANN Pure ren citronsyre.
 • Hæld derefter halvanden til to kopper (225 til 300 ml) ren citronsyre i den tomme opvaskemaskine.
 • Vælg et program uden forvask (min. 50 °C), og lad det køre igennem uden service.
Vaskemaskine
 • Afkalk uden tekstiler.
 • Hæld halvanden til to kopper (225 til 300 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre i tromlen.
 • Lad 60 °C-programmet køre igennem uden forvask.
Te-/kaffekander, kopper, tandbørstekrus
 • Til fjernelse af striber og aflejringer.
 • Bland en halv til en hel kop (75-150 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre med en halv liter vand, og hæld den i beholderen.
 • Lad det virke kortvarigt, og skyl derefter grundigt.
Brændte gryder og pander i rustfrit stål
 • Bland en halv til en hel kop (75 ml) HEITMANN Pure ren citronsyre med en kop vand.
 • Kog opløsningen op i gryden/panden, og lad den koge i nogle minutter.
 • Skyl derefter grundigt.
Flasker i rustfrit stål, plastik, keramik og krom
 • Kom HEITMANN Pure ren citronsyre ufortyndet på en klud.
 • Aftør fladerne med den.
 • Tør eller skyl dernæst grundigt efter.
Brusehoveder, blandedyser, armaturer
 • Kom HEITMANN Pure ren citronsyre ufortyndet på en klud, eller dyp genstande i den rene citronsyre.
 • Lad det virke.
 • Skyl og aftør grundigt.
Anvisninger
 • Overhold den pågældende apparatproducents brugsanvisning.
 • Ikke egnet til marmor, emalje, aluminium.

Opbevaring og anvendelse

Opbevarings- og brugsbetingelser

Ikke egnet til marmor, emalje, aluminium. Overhold producenternes anvisninger.

Indholdsstoffer

Citronsyre og vand

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Reizend
ACHTUNG
Indeholder Citronsyre. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænder grundigt efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge/Producent i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.