Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
Heitmann Power-affarver Intensiv
Heitmann Power-affarver Intensiv
Heitmann Power-affarver Intensiv
Bestillingsnr.
014166
Heitmann
Power-affarver Intensiv
17 .95 kr.
1 kg = 71,80 kr. , 250 g

Produktbeskrivelse og -detaljer

Intensiv power-affarver til hvidvask og hvid finvask

Et irriterende lyserødt skær eller væmmeligt gråt slør – misfarvninger og gråfarvninger af hvidt tøj er bare det værste. HEITMANN power-affarver intensiv fjerner misfarvninger og gråfarvninger effektivt. Lad ikke dine hvide tekstiler ende i skraldespanden, men giv dem i stedet deres flotte hvide farve tilbage.

Power-affarveren kan bruges i vaskemaskinen ved 60 °C til 95 °C. Ved anvendelse i spand kan affarvningen foregå ved 30 °C til 95 °C. Det bedste resultat opnår du ved at lade det hvide tøj ligge i affarvningsopløsningen natten over.

Vigtigt: Syntetiske fibre, f.eks. polyamid, akryl, polyester og mikrofibre, samt indantrenfarver og tilsvarende misfarvninger kan desværre ikke affarves.

Pakkens indhold rækker til op til tre kilo tørt tøj. I spand kan der højst affarves 1,5 kg tøj ad gangen.

Kontaktoplysninger

BRAUNS-HEITMANN GmbH & Co. KG
Lütkefeld 15, 34414 Warburg
www.brauns-heitmann.de
05641 95-144

Oprindelsesland/hjemsted

Deutschland

Anvendelse og brug

I vaskemaskine ved 60 °C - 95 °CFyld maks. tre kilo tøj i maskinen.Vælg den højst tilladte temperatur, og start et program uden forvask.Tøjet affarves uden vaskemiddel og skyllemiddel.Tilsæt alt affarvningsmidlet i vaskemiddelrummet efter 15 minutter (eller direkte i tromlen, hvis maskinen er topbetjent).Skyl efter med to liter vand.Lad programmet køre helt færdig.Efterfølgende vaskes tøjet med vaskemiddel.

Affarvning i spand ved 30 °C - 60 °C - 95 °CI spand affarves der højst 1,5 kg tøj ad gangen.Fyld seks liter vand med den højst tilladte temperatur i en spand (30 °C = håndvarmt; 60 °C = fire liter kogende + to liter koldt; 95 °C = seks liter kogende).Opløs halvdelen af affarvningsmidlet i vandet.Læg tøjet i, og skub det helt ned i opløsningen, f.eks. med en ske.Dæk spanden tæt til, f.eks. ved at trække en pose over.Sørg for god ventilation i rummet.Affarvningstid:30 °C ? 24 timer60 °C ? mindst 10 minutter95 °C ? mindst to minutterEfterfølgende skylles tøjet grundigt igennem og vaskes til sidst med vaskemiddel.

Opbevaring og anvendelse

Opbevarings- og brugsbetingelser

Opbevares tørt.

Indholdsstoffer

over 30% reduktive blegemidler, duftstofferyderligere indholdsstoffer: natriumkarbonat

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Reizend
ACHTUNG
Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation.Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.Opbevares utilgængeligt for børn.Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/Producent itilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.