Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
Heitmann 3in1-maskinafkalker
Heitmann 3in1-maskinafkalker
Heitmann 3in1-maskinafkalker
Bestillingsnr.
593038
Heitmann
3in1-maskinafkalker
25 .95 kr.
1 kg = 148,29 kr. , 175 g

Produktbeskrivelse og -detaljer

Den patenterede formel med citron-, æble-, og vinsyre virker effektivt mod kalk, snavs og lugte. Med dette produkt bevarer du dit apparats ydeevne og sørger for hygiejnisk renhed.

 • Egnet til vaske- og opvaskemaskiner
 • Rengør, plejer og gør hygiejnisk frisk
 • Med antilugtformel
 • Særligt materialeskånsomt
 • Til en anvendelse.
Beskrivelse

Maskinafkalkningsmidlet til regelmæssig afkalkning af opvaske- og vaskemaskiner.

3in1: HEITMANN maskinafkalkeren afkalker, rengør og sørger med kun ét gennemløb for hygiejnisk friskhed. Dets antilugtformel fjerner kalk- og fedtholdigt snavs, hvor bakterier og lugt hurtigt sætter sig.

Med regelmæssig afkalkning forlænger du dit apparats levetid og sparer energi. Afhængigt af vandets hårdhed og anvendelseshyppighed bør opvaskemaskiner og vaskemaskiner afkalkes to til fire gange om året.

Den patenterede formel på HEITMANN maskinafkalkeren rengør og plejer apparater særligt skånsomt.

91 % af ingredienserne i afkalkningsmidlet består af naturidentiske ressourcer.

Kontaktoplysninger

www.heitmann-hygiene-care.de

Anvendelse og brug

Vaskemaskine

 • Åbn posen foroven, og stil den i den tomme tromle.
 • Indstil programmet til 60 °C koge-/kulørt vask uden forvask.
 • Lad programmet køre helt igennem.
 • Brug to pakker til vaskemaskiner med en kapacitet på mere end 4,5 kg.
Anvendelse opvaskemaskine
 • Spred posens indhold i den tomme opvaskemaskine. Undgå sien.
 • Vælg et program uden forskyl (min. 50 °C).
 • Afbryd programmet efter 15 min., hvis forskyl ikke kan frakobles, og spred så afkalkningsmidlet.
 • Lad derefter hele programmet køre igennem.
Anvisninger
 • Afkalk uden tekstiler eller service.
 • Overhold den pågældende producents brugsanvisning.
 • Brug ikke maskinafkalkningsmidlet sammen med klorholdige rengøringsmidler.

Opbevaring og anvendelse

Opbevarings- og brugsbetingelser

Opbevares på et tørt sted.

Indholdsstoffer

5 % nonioniske overfladeaktive stoffer, citronsyre, æblesyre, vinsyre af fødevarekvalitet.

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Reizend
ACHTUNG
Indeholder citronsyre. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/ læge/ Producent i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.