Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   Drano
   Power Gel Drain Cleaner
   Drano Power Gel Drain Cleaner
   Drano Power Gel Drain Cleaner
   Drano Power Gel Drain Cleaner

   Drano
   Power Gel Drain Cleaner


   1.000 ml (1 L = 35,95 kr.)
   35 .95 kr.
   Levering mellem tirsdag den 18.06.24 og onsdag den 19.06.24

   Bestillingsnr. 074939

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   • fjerner de værste rørblokeringer**
   • opløser sågar hår
   • 5 minutters effekt***

   **Rørblokeringer på grund af hår og sæbe
   ***Testet på blokeringer (med hår og sæbe) i laboratoriet. Lad det virke i mindst 30 minutter ved meget hårdnakkede blokeringer.

   Kontaktoplysninger

   SC Johnson GmbH
   Postfach 1328 D - 40673 Erkrath
   www.scjohnson.com
   0211 - 15781022

   Anvendelse og brug

   • Hæld langsomt 500 ml i afløbet
   • Lad det virke i 5 minutter***
   • Skyl med varmt vand
    Gentag efter behov maksimalt én gang.

   ***Testet på blokeringer (med hår og sæbe) i laboratoriet. Lad det virke i mindst 30 minutter ved meget hårdnakkede blokeringer.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   Opbevares indelåst. Må kun opbevares i den originale beholder. Brug ikke sammen med andre produkter, da der kan frigives farlige gasser (klor). Hold beholderen tæt lukket, og opbevar den på et køligt sted. Opbevar flasken opretstående.

   Indholdsstoffer

   Unter 5% Bleichmittel auf Chlorbasis, unter 5% Seife, unter 5% amphotere Tenside. Enthält: Natriumhypochlorit, Natriumhydroxid Amine, C12-18-Alkyldimethyl-, N-Oxide.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   FARE
   Indeholder: Natriumhypochlorit, natriumhydroxidaminer, C12-18-alkyldimethyl-, N-oxider. Kan være korroderende for metaller. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Meget giftig for organismer i vand, med langtidsvirkning. Må ikke komme i nærheden af børn. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Indånd ikke røg. VED INDÅNDING: Bring personen ud i den friske luft, og sørg for fri vejrtrækning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand/tag et brusebad. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Opbevares indelåst. Vask hænderne grundigt efter brug. Aflevér kun beholderen til genbrugsstationen, når den er fuldstændigt tømt for rester.

   Åbn forsigtigt. Må ikke bruges i toilettet. Må ikke anvendes på aluminium, guldbelagte armaturer, emalje, krom eller andre følsomme overflader. Må ikke trykkes eller genbruges, sprøjtes, indsuges.

   Drano
   Power Gel Drain Cleaner
   35 .95 kr.
   1.000 ml (1 L = 35,95 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.