Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   domol
   Toiletrens urinstens- og kalkfjerner
   domol Toiletrens urinstens- og kalkfjerner
   domol Toiletrens urinstens- og kalkfjerner
   domol Toiletrens urinstens- og kalkfjerner

   domol
   Toiletrens urinstens- og kalkfjerner


   750 ml (1 L = 18,60 kr.)
   13.95 kr.
   Levering mellem onsdag den 26.06.24 og torsdag den 27.06.24

   Bestillingsnr. 030729

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   Glæd dig til den fulde rengøringseffekt på badeværelset.

   Den effektive domol Toilet Cleaner Urine Stone & Limescale Remover sørger med sin ekstra effektive formel for fjernelse af urinsten, hårdnakkede kalkaflejringer, snavs og misfarvninger - over og under vandet. Kraften kommer direkte fra den ergonomiske dispenser for en målrettet dosering – selv under toiletkanten!

   • ideel overfladefugtning letter rengøringen
   • langvarig, hygiejnisk renhed

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de
   0800 76776266

   Oprindelsesland/hjemsted

   EU

   Anvendelse og brug

   Klap toiletsædet op. Tryk sikkerhedslåget sammen på markeringsfladerne, og åbn. Fordel domol Intensive Toilet Gel ensartet og sparsomt i toiletkummen og under kummens kant. Lad det virke i 10 minutter, børst om nødvendigt efter, og skyl derefter. Lad det virke i op til 2 timer ved hårdnakkede aflejringer. Gentag om nødvendigt proceduren. Luk omhyggeligt flasken igen efter brug, indtil du hører, at låget klikker på plads.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   Må ikke bruges med blegemiddel eller andre sanitære rengøringsmidler. Ikke egnet til marmor, emalje og andre syrefølsomme materialer. Fjern straks uden for toiletkummen grundigt med rent vand, da der ellers kan forekomme misfarvninger. Ikke egnet til rengøring af toiletsæder og låg.

   Indholdsstoffer

   unter 5% kationische Tenside, nichtionische Tenside. Weitere Inhaltstoffe: Duftstoffe.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   FARE
   Indeholder HYDROCHLORIC ACID. Kan være korroderende for metaller. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Kan irritere luftvejene. Skadelig for organismer i vand, med langtidsvirkning. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen og mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Læs etiketten før brug. Opbevar kun i den oprindelige emballage. Undgå indånding af røg. Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation. Undgå frigivelse til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/visir. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker ikke opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand/tag et brusebad. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Opsaml spildte mængder for at undgå materielle skader. Opbevares indelåst. Bortskaf indhold/beholdere i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

   domol
   Toiletrens urinstens- og kalkfjerner
   13.95 kr.
   750 ml (1 L = 18,60 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.