Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
domol RØRRENS
domol RØRRENS
domol RØRRENS
Bestillingsnr.
983761
domol
RØRRENS
13 .95 kr.
1 L

Produktbeskrivelse og -detaljer

Glæd dig til en effektiv rørrengøring. Med domol Drain Cleaner og dets ekstra effektive formel kan du hurtigt opløse hårdnakkede blokeringer af organiske stoffer som f.eks. hår, fedt og sæberester. Det forhindrer også ubehagelige lugte og er velegnet til alle typer rør – herunder emalje og plast. Følg brugsanvisningen! Produktet må kun anvendes til det tilsigtede formål.

Kontaktoplysninger

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
www.rossmann.de
0800 76776266

Oprindelsesland/hjemsted

Fremstillet i EU

Anvendelse og brug

  • Åbn flasken som præget på låget.
  • Hæld op til 1/2 liter (også ved stående vand) i afløbet ved blokeringer.
  • Luk flasken omhyggeligt.
  • Lad det virke i ca. 30 minutter, og skyl grundigt med varmt vand (ikke kogende).
  • Lad det evt. virke natten over ved meget hårdnakket blokering.
  • Det er ikke nødvendigt at tømme stående vand – falder direkte til blokeringen.
  • Skyl straks stænk af produktet omkring afløbet væk.
  • Brug ikke en afløbssuger.

Indholdsstoffer

Enthält 20 % NATRIUMHYDROXIDE

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Ätzend
GEFAHR
Indeholder 20 % NATRIUMHYDROXID. Kan være korroderende for metaller. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Læs etiketten før brug. Opbevar kun i den oprindelige emballage. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/visir. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand/tag et brusebad. Vask forurenet tøj, før det tages på igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Opsaml spildte mængder for at undgå materielle skader. Opbevares indelåst. Bortskaf indhold/beholdere i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Forsigtig! Brug ikke sammen med andre produkter, da der kan frigives farlige gasser (klor). Bland ikke med andre produkter, heller ikke med en anden afløbsrens. Åbn forsigtigt flasken, så den ikke trykkes sammen. Luk flasken sikkert efter hver brug. Fyld ikke domol Drain Cleaner i en anden flaske, og genbrug den ikke. Skyl flasken, når den er tømt for rester, og bortskaf den via genbrugsstationen. Må ikke anvendes på aluminium eller guldbelagte armaturer. Må ikke hældes i varmt vand. Vent ikke, indtil rørene er helt blokerede. Følg producentens plejeanvisninger. Skyl genstande, der er kommet i kontakt med rørrensen, grundigt med vand. Spis og drik ikke under brugen. Må ikke bruges i toiletter.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.