Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   Spar 20%
   domol
   Rørrens granulat
   domol Rørrens granulat
   domol Rørrens granulat
   domol Rørrens granulat

   domol
   Rørrens granulat


   600 g (1 kg = 18,60 kr.)
   11 .16 kr.
   13,95 kr.
   Levering mellem onsdag den 04.10.23 og fredag den 06.10.23
   Bestillingsnr. 404556

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   Glæd dig til en effektiv rørrengøring. Med domol Drain Cleaner Granulate og dets ekstra effektive formel kan du hurtigt opløse hårdnakkede blokeringer af organiske stoffer som f.eks. hår, fedt og sæberester. Det forhindrer også ubehagelige lugte og er velegnet til alle typer rør. Følg brugsanvisningen! Produktet må kun anvendes til det tilsigtede formål.

   • opløser organiske stoffer som f.eks. hår, fedt og sæberester
   • Fjerner ubehagelige lugte
   • velegnet til alle almindelige typer rør

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de
   0800-76 77 62 66

   Oprindelsesland/hjemsted

   Tyskland

   Anvendelse og brug

   • Åbn dåsen som præget på låget.
   • Fjern alt blokeret vand ved rørblokeringer.
   • Drys langsomt ca. 1 spsk. granulat (skyl denne ske grundigt efter brug) i, og hæld 200 ml koldt vand efter.
   • Luk flasken omhyggeligt.
   • Lad det virke i ca. 30 minutter, mens afløbet er åbent, og skyl grundigt med koldt vand.
   • Der må ikke være rester af produktet på eller over afløbsåbningen.
   • Tilsæt 1/2 spsk. granulat til afløbet en gang om måneden for at undgå blokering og lugtproblemer, og skyl med lidt koldt vand. Skyl kraftigt efter indvirkningstiden på ca. 30 minutter.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   Opbevar kun i den oprindelige emballage. Forsigtig! Lad ikke vand komme ind i flasken.

   Indholdsstoffer

   Natriumhydroxid, Hilfsstoffe.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   GEFAHR
   Indeholder natriumhydroxid. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Kan være korroderende for metaller. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/visir. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand (eller tag et brusebad). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Opsaml spildte mængder for at undgå materielle skader. Opbevares indelåst. Bortskaf indholdet/beholderne på en sikker måde.

   Fare for ætsning på grund af væske, der sprøjter op, hvis dette ikke overholdes. Se advarsler! Undgå overdosering. Afløbsrør kan blive varme, berør dem derfor ikke, fare for kvæstelser. Må ikke anvendes ved brusebad eller badekar, der er af akryl eller efterfølgende er blevet coatet, da overfladen kan blive beskadiget. Fej straks spildt produkt sammen, og skyl det væk med vand i vasken. Smid det under ingen omstændigheder i papirkurven/skraldespanden. Skyl genstande, der er kommet i kontakt med rørrensen, grundigt med vand. Spis og drik ikke under brugen. Brug ikke produktet sammen med andre husholdningsrengøringsmidler. Må ikke bruges i toiletter.

   domol
   Rørrens granulat
   11 .16 kr.
   13,95 kr.
   600 g (1 kg = 18,60 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.