Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   Spar 25%
   domol
   Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer
   domol Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer
   domol Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer
   domol Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer

   domol
   Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer


   600 ml (1 L = 22,45 kr.)
   13.47 kr.
   17,95 kr.
   Levering mellem onsdag den 31.07.24 og torsdag den 01.08.24

   Bestillingsnr. 067801

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   • Til opfriskning og rengøring af tæpper og polstringer
   • Fjerner snavs fra fibrene
   • Binder lugte og støv
   • Plejer tæpper og polstringer helt ned i fibrene
   • Opfrisker farver
   • Beskytter mod at blive snavset igen

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de
   Kostenloses Info-Telefon: 0800-76776266

   Oprindelsesland/hjemsted

   EU

   Anvendelse og brug

   • Støvsug overfladen, der skal rengøres, grundigt.
   • Påsprøjtning: Ryst dåsen grundigt før brug og indimellem. Hold dåsen lodret nedad, og sprøjt ensartet på fra en afstand på ca. 40-60 cm. Sørg for, at der ikke forekommer gennemvædning i den forbindelse. Der skal helst kun sprøjtes en gang på hvert sted.
   • Indgnidning: Gnid skummet i alle retninger med en fugtig, blød børste eller svamp.
   • Indvirkning: Lad skummet trække ind, indtil det er helt tørt (ca. 1-2 timer). Gå ikke på området i tørretiden, og udluft rummet grundigt.
   • Støvsugning: Støvsug tæppet eller polstringen grundigt, og gentag om nødvendigt applikationen.

   Tip: Vikl en mikrofiberklud om en svamp, og gnid forsigtigt over tilsmudsede steder. Mikrofiberkluden absorberer snavset særligt godt.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   Kontrollér materialets kompatibilitet for farveægthed på et usynligt sted. Anbefales ikke til fløjl, silke og læder samt alle materialer, der ikke er egnet til en vådrengøring. Må ikke anvendes i kombination med vand eller på fugtige tekstiler. Bemærk, at der er mange moderne tekstilfibre, som ikke kan rengøres normalt, men som kræver en kemisk rensning. Se producentens instruktioner.

   Må ikke komme i nærheden af børn. Må kun anvendes i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation. Uden tilstrækkelig ventilation er dannelse af eksplosive blandinger mulig. Beskyt dåsen mod frost. Aflever kun tomme dåser til genbrug.

   Indholdsstoffer

   5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe (Treibmittel: butane, Propane, Isobutane). Unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   FARE
   Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Sundhedsskadelig ved indånding. Hold afstand til varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke i nærheden. Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyt mod eksponering for solen. Udsæt ikke enheden for temperaturer over 50 °C. Undgå at indånde aerosoler. VED INDÅNDING: Bring personen ud i den friske luft, og sørg for fri vejrtrækning. Ring til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge, hvis du føler dig utilpas. Må ikke sprøjtes i øjnene. Bær beskyttelsesbriller/visir. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. I tilfælde af vedvarende øjenirritation: Ring til en læge/søg læge.

   domol
   Rengøringsmiddel til tæpper og polstringer
   13.47 kr.
   17,95 kr.
   600 ml (1 L = 22,45 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.