Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   domol
   Rengøringsmiddel til ovn og grill
   domol Rengøringsmiddel til ovn og grill
   domol Rengøringsmiddel til ovn og grill
   domol Rengøringsmiddel til ovn og grill

   domol
   Rengøringsmiddel til ovn og grill


   500 ml (1 L = 33,90 kr.)
   16 .95 kr.
   Levering mellem torsdag den 25.04.24 og fredag den 26.04.24

   Bestillingsnr. 995801

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   Glæd dig til perfekt renlighed og glans for din ovn og grill. domol Oven and Grill Cleaner opløser selv hårdnakkede aflejringer og fastbrændte rester. Takket være Ultra Power-formlen kan sod, olie, fedt og snavs nemt fjernes, og dine apparater får en strålende glans. Ideel til ovne, bageplader, grillriste, gryder og pander. Opdag flere fordele:

   • Rengør effektivt med aktivt skum
   • Også velegnet til rengøring af brændeovnsruden
   • Produktet er fødevarekompatibelt

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de
   0800 76776266

   Oprindelsesland/hjemsted

   Fremstillet i Tyskland

   Anvendelse og brug

   • Ryst dåsen kraftigt før brug. Tryk låget sammen på siderne, og træk det samtidigt af. For alle applikationer gælder: Hold dåsen så lodret som muligt, og sprøjt jævnt på den overflade, der skal rengøres, fra ca. 15 cm. Kold rengøring: Brug produktet, men undgå luftåbninger, lad det virke i ca. 1-2 timer.
   • Varm rengøring: Varm ovnen op til ca. 50 °C, og sluk den derefter. Vent 5-10 minutter. Brug produktet, men undgå luftåbninger, lad det virke i ca. 30-60 minutter.
   • Rengøring af grill: Lad grillelementet/-risten køle af, fjern grove smudspartikler. Brug produktet, og lad det virke i ca. 10 minutter.

   Efter rengøringen gælder følgende for alle applikationer:

   • Fjern det opløste snavs med en fugtig klud eller svamp, og tør af med vand flere gange, eller skyl med rent vand.
   • Gentag om nødvendigt processen ved kraftigt snavs, eller forlæng indvirkningstiden til op til 12 timer.

   Indholdsstoffer

   5–15% aliphatische Kohlenwasserstoffe. Unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   GEFAHR
   Yderst brandfarlig aerosol. Beholderen er under tryk: Kan briste, når den opvarmes. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Indeholder 2-aminoethanol og natriumhydroxid. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Hold afstand til varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke i nærheden. Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå at indånde aerosoler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/visir. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand, eller tag et brusebad. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/producent. Opbevares indelåst. Beskyt mod eksponering for solen. Udsæt ikke enheden for temperaturer over 50 °C. Bortskaf indholdet/beholderne ved et renovationsfirma eller et kommunalt indsamlingssted.

   Brug først ovnen igen 8 timer efter rengøringen. Overhold producentens rengøringsanvisninger før brug! Sluk tændflammen på gasovne. Sprøjt ikke ind i ventilatoråbninger/ventilationsåbninger. Må ikke anvendes på aluminium, elektriske kontakter, lakerede overflader, kobber eller linoleum (bemærk: Bagevogne kan være lakeret). Beskyt gulvbelægninger mod stænk.

   domol
   Rengøringsmiddel til ovn og grill
   16 .95 kr.
   500 ml (1 L = 33,90 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.