Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   domol
   Power Lime & Dift Remover
   domol Power Lime & Dift Remover
   domol Power Lime & Dift Remover
   domol Power Lime & Dift Remover

   domol
   Power Lime & Dift Remover


   750 ml (1 L = 22,60 kr.)
   16 .95 kr.
   Levering mellem tirsdag den 18.06.24 og onsdag den 19.06.24

   Bestillingsnr. 542258

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   Glæd dig til den fulde effekt mod hårdnakket snavs. domol Power Lime & Dirt Remover fjerner legende let ekstrem snavs i din husholdning. Ultra Power-formlen er superhurtig ved rengøringen, og alt bliver funklende rent – på ingen tid.

   • ULTRA POWER-FORMEL
   • intensiv kalkopløser
   • effektiv mod snavs
   • effektiv mod rust og sæberester

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de

   Oprindelsesland/hjemsted

   Danmark

   Anvendelse og brug

   • Tryk sikkerhedslåsen bagved dysen ned før brug. Drej samtidigt spraydysen til ON. Drej spraydysen til OFF efter hver brug.
   • Sprøjt blot på overfladen, lad det virke kortvarigt, og rengør den med en blød svamp eller klud. Skyl grundigt derefter.

   Opbevaring og anvendelse

   Opbevarings- og brugsbetingelser

   Sprøjt ikke på marmor, emalje, kalksten, dekorative fliser, aluminium, natursten, galvaniseret metal eller andre syrefølsomme overflader. Må ikke anvendes på varme eller beskadigede overflader.

   Indholdsstoffer

   unter 5% nichtionische Tenside, anionische Tenside.

   Enthälft Duftstoffe.

   Enthält Sulfamidsäure.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   VIGTIGT
   Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Undgå at indånde aerosoler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand [eller tag et brusebad]. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Opbevares indelåst. Bortskaf indholdet/beholderne ved et renovationsfirma eller et kommunalt indsamlingssted.

   Indeholder sulfaminsyre.

   domol
   Power Lime & Dift Remover
   16 .95 kr.
   750 ml (1 L = 22,60 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.