Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
domol Power Lime & Dift Remover
domol Power Lime & Dift Remover
domol Power Lime & Dift Remover
Bestillingsnr.
542258
domol
Power Lime & Dift Remover
16 .95 kr.
1 l = 22,60 kr. , 750 ml

Produktbeskrivelse og -detaljer

Glæd dig til den fulde effekt mod hårdnakket snavs. domol Power Lime & Dirt Remover fjerner legende let ekstrem snavs i din husholdning. Ultra Power-formlen er superhurtig ved rengøringen, og alt bliver funklende rent – på ingen tid.

  • ULTRA POWER-FORMEL
  • intensiv kalkopløser
  • effektiv mod snavs
  • effektiv mod rust og sæberester

Kontaktoplysninger

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
www.rossmann.de

Oprindelsesland/hjemsted

Danmark

Anvendelse og brug

  • Tryk sikkerhedslåsen bagved dysen ned før brug. Drej samtidigt spraydysen til ON. Drej spraydysen til OFF efter hver brug.
  • Sprøjt blot på overfladen, lad det virke kortvarigt, og rengør den med en blød svamp eller klud. Skyl grundigt derefter.

Opbevaring og anvendelse

Opbevarings- og brugsbetingelser

Sprøjt ikke på marmor, emalje, kalksten, dekorative fliser, aluminium, natursten, galvaniseret metal eller andre syrefølsomme overflader. Må ikke anvendes på varme eller beskadigede overflader.

Indholdsstoffer

unter 5% nichtionische Tenside, anionische Tenside.

Enthälft Duftstoffe.

Enthält Sulfamidsäure.

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Reizend
ACHTUNG
Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Må ikke komme i nærheden af børn. Undgå at indånde aerosoler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand [eller tag et brusebad]. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER/læge. Opbevares indelåst. Bortskaf indholdet/beholderne ved et renovationsfirma eller et kommunalt indsamlingssted.

Indeholder sulfaminsyre.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.