Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
0
domol Cisternetabletter
domol Cisternetabletter
domol Cisternetabletter
Bestillingsnr.
330596
domol
Cisternetabletter
9 .95 kr.
1 kg = 99,50 kr. , 100 g

Produktbeskrivelse og -detaljer

Glæd dig til langvarig renhed og hygiejnisk friskhed i toilettet og i cisternen – med domol Toilet Cistern Tablets.

  • Den blå skyllekraft renser selv sværttilgængelige steder
  • Holder toilet og cisterne frisk og hygiejnisk ren i flere uger

Kontaktoplysninger

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
www.rossmann.de
0800 76776266

Oprindelsesland/hjemsted

EU

Anvendelse og brug

Tag en domol Toilet Cistern Tablet ud af emballagen. Fjern ikke filmen. Læg tabletten direkte i toiletskylningens cisterne på den modsatte side af vandindløbet.

Indholdsstoffer

unter 30% anionische Tenside; 5–15% nichtionische Tenside; unter 5% Phosphate, Duftstoffe, Hilfs- und Farbstoffe.

Advarsler og vigtige oplysninger

Advarsler

Ätzend
GEFAHR
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for organismer i vand, med langtidsvirkning. Må ikke komme i nærheden af børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå frigivelse til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER eller læge. Bortskaf indholdet/beholderne på indsamlingssteder for farligt affald. Indeholder cineoler. Kan forårsage allergiske reaktioner. Reaktionsprodukt for benzolsulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater og benzolsulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid, amid, C12-18 og C18-umættet N-(hydroxyethyl).

Beskyttelsesfilmen er fulstændigt vandopløselig. Indeholder ikke klor og ikke oxiderende dele. Læs emballagen med oplysningerne omhyggeligt, og opbevar dem i hele produktets levetid. Fjern straks uden for toiletkummen grundigt med rent vand, da der ellers kan forekomme misfarvninger.

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!


Der er opstået en fejl.

Opdater venligst siden.