Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   domol
   Cisternetabletter
   domol Cisternetabletter
   domol Cisternetabletter
   domol Cisternetabletter

   domol
   Cisternetabletter


   100 g (1 kg = 99,50 kr.) 2x 50 g
   9 .95 kr.
   Levering mellem mandag den 29.04.24 og tirsdag den 30.04.24

   Bestillingsnr. 330596

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   Glæd dig til langvarig renhed og hygiejnisk friskhed i toilettet og i cisternen – med domol Toilet Cistern Tablets.

   • Den blå skyllekraft renser selv sværttilgængelige steder
   • Holder toilet og cisterne frisk og hygiejnisk ren i flere uger

   Kontaktoplysninger

   Dirk Rossmann GmbH
   Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel
   www.rossmann.de
   0800 76776266

   Oprindelsesland/hjemsted

   EU

   Anvendelse og brug

   Tag en domol Toilet Cistern Tablet ud af emballagen. Fjern ikke filmen. Læg tabletten direkte i toiletskylningens cisterne på den modsatte side af vandindløbet.

   Indholdsstoffer

   unter 30% anionische Tenside; 5–15% nichtionische Tenside; unter 5% Phosphate, Duftstoffe, Hilfs- und Farbstoffe.

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   GEFAHR
   Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for organismer i vand, med langtidsvirkning. Må ikke komme i nærheden af børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå frigivelse til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER eller læge. Bortskaf indholdet/beholderne på indsamlingssteder for farligt affald. Indeholder cineoler. Kan forårsage allergiske reaktioner. Reaktionsprodukt for benzolsulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater og benzolsulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid, amid, C12-18 og C18-umættet N-(hydroxyethyl).

   Beskyttelsesfilmen er fulstændigt vandopløselig. Indeholder ikke klor og ikke oxiderende dele. Læs emballagen med oplysningerne omhyggeligt, og opbevar dem i hele produktets levetid. Fjern straks uden for toiletkummen grundigt med rent vand, da der ellers kan forekomme misfarvninger.

   domol
   Cisternetabletter
   9 .95 kr.
   100 g (1 kg = 99,50 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.