Din browser forhindrer brugen af teknisk nødvendige cookies, hvilket påvirker funktionerne på siden
   00 Null Null
   WC Ente Power WC Active Powder
   00 Null Null WC Ente Power WC Active Powder
   00 Null Null WC Ente Power WC Active Powder
   00 Null Null WC Ente Power WC Active Powder

   00 Null Null
   WC Ente Power WC Active Powder


   1.000 g (1 kg = 35,95 kr.)
   35 .95 kr.
   Levering mellem tirsdag den 18.06.24 og onsdag den 19.06.24

   Bestillingsnr. 835671

   Produktbeskrivelse og -detaljer

   00 WC Ente® Power WC Active Powder:

   00 WC Ente® og badeværelse og toilet er alt i orden!

   00 WC Ente® Power WC Active Powder arbejder for dig straks efter kontakt med vand. Det sprudler og skummer. Hele dit toilet dybrengøres af sig selv. 00 WC Ente® Powder opløser hårdnakkede aflejringer som f.eks. kalk og urinsten, selv i knækket, hvor det er svært for børsten at komme ind. Dit toilet dufter frisk og rent.

   Oprindelsesland/hjemsted

   Tyskland

   Anvendelse og brug

   Toiletkumme og -afløb: Skyl toilettet. Drys 00 WC Ente-pulver på de fugtige kummekanter og i afløbet. Lad 00 WC-Ente-pulveret virke, mens toiletsædet er klappet op. Snavs opblødes på den måde forinden, kalk og urinsten opløses. Børst om nødvendigt efter, og skyl derefter. Lad en større dosis 00-Ente-pulver virke natten over, hvis toilettet er meget snavset. Under kanten: Kom blot 00 WC-Ente-pulver på toiletbørsten (helst med en ekstra børste til kanten), eller tag 00 WC-Ente-pulverets skum fra toiletafløb, og børst det under kanten.

   Indholdsstoffer

   unter 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Benzyl Salicylate

   Advarsler og vigtige oplysninger

   Advarsler


   FARE
   Kan være korroderende for metaller. Forårsager alvorlige ætsninger på huden og alvorlige øjenskader.  Må ikke komme i nærheden af børn. Hvis der søges lægehjælp, skal emballagen eller mærkningsetiketten være ved hånden. Undgå at indånde dampe. Ring straks til GIFTINFORMATIONSCENTER eller læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt kontamineret tøj af. Vask huden med vand/tag et brusebad. Vask huden med vand/tag et brusebad. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt efter med vand i et par minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle efter. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning.  VED INDÅNDING: Bring personen ud i den friske luft, og sørg for fri vejrtrækning. Opbevares indelåst. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Aflevér kun beholderen til genbrugsstationen, når den er fuldstændigt tømt for rester. Vask hænderne grundigt efter brug. Må kun bruges i toilettet. Undgå langvarig kontakt med huden som med andre husholdningsrengøringsmidler. Må ikke blandes med klor- eller iltbaserede blege- eller rengøringsmidler eller andre husholdningsrengøringsmidler.

   00 Null Null
   WC Ente Power WC Active Powder
   35 .95 kr.
   1.000 g (1 kg = 35,95 kr.)
   inkl. moms, plus forsendelsesomkostninger
   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Modtag nyheder og tilbud på mail! Tilmeld dig nu og få gratis levering på din første ordre!

   Der er opstået en fejl.

   Opdater venligst siden.